(048)771-13-18, (048)771-13-15

(048)771-13-18, (048)771-13-15

grekovka@gmail.сom

grekovka@gmail.сom

Освітньо-професійна  програма «Художнє оформлення» успішно забезпечує якісну підготовку майбутніх художників-оформлювачів та викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Колектив викладачів циклу здійснює освітній процес, забезпечує його результативність та якість. Завдання в процесі навчання виконуються за принципом від простого до складного і мають тісні міжпредметні зв’язки. Перелік завдань окреслює цілісну систему теорії і практики освітньої програми «Художнє оформлення», демонструє багатовекторність професійної підготовки майбутніх художників-оформлювачів:

  • Рекламна графіка:
  • Графіка в міському середовищі: біл-борд, вітрина, вивіски;
  • Поліграфія: фірмовий стиль (буклети, календарі, листівки, етикетки тощо);
  • Комплексне оформлення книги (художня література для дітей і дорослих, спеціальна література тощо);
  • Плакат (постер);
  • Комплексне оформлення об’єктів суспільного призначення: інтер’єрів, а також інтер’єрних виставок, інсталяцій тощо);
  • Проектування малих  архітектурних форм в міському середовищі (зупинки, дитячі /спортивно-ігрові /майданчики);
  • Суперграфіка  в оформленні довкілля: графіті; розпис стіни (фасади будинків, брандмауери);
  • Комплексне оформлення ярмарок, фестивалів тощо.

Широкий спектр завдань мистецтва «Художнього оформлення» забезпечує фахову орієнтацію здобувачів професійної освіти після завершення навчання в коледжі. Молоді художники-оформлювачі, випускники коледжу працевлаштовуються і ведуть успішну творчу діяльність, або продовжують навчання в вищих учбових закладах України та за її за межами.

ВИКЛАДАЧІ

ГОМАНЮК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Голова циклової комісії освітньої програми «Художнє оформлення». Викладач спеціальних дисциплін Комунального закладу «Одеський художній фаховий коледж ім. М.Б.Грекова»

Квалiфікацiйна категорiя: «Спеціаліст вищої категорії».
Педагогічне звання: «Викладач-методист».
Педагогічний стаж: 29 років.
Освіта:
· Московська державна Академія друку, спеціальність: «Графіка».

Учасник міських, обласних, Всеукраїнських та міжнародних художніх виставок ; член ОООНСХУ; організатор, учасник, куратор, пересувних виставок мистецького проекту «Мамай мандрує» та «Розмаїття чумацьких шляхів»; організатор майстер-класів з каліграфії та графічних технік для дітей і молоді на різних майданчиках у ході проведення ярмарок, свят, фестивалів тощо.

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Основи композиції та професійної майстерності», «Технології (шрифти)», «Графічні техніки та авторська книга».

НІКОЛАЄВА ЄВГЕНІЯ ВАДИМІВНА

Викладач спеціальних дисциплін Комунального закладу «Одеський художній фаховий коледж ім. М.Б.Грекова»

Квалiфікацiйна категорiя: «Спеціаліст другої категорії».
Педагогічне звання: «Викладач».
Педагогічний стаж: 10 років.
Освіта:
· Одеське державне художнє училище ім. М. Б. Грекова; спеціальність: «художнє оформлення». Викладачі: Папроцький С. П., Дьокіна О. Б., Гризлов П. О., Вершиніна Н. І., Вершиніна Є. В.;
· Харківська державна академія дизайну і мистецтв; спеціальність: «дизайн середовища», кваліфікація: бакалавр. Викладачі: Кривуц С. В., Лещенко Т. І., Трегуб Н. Є.;
· Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.. К. Д. Ушинського; художньо-графічний факультет. Спеціальність: «Образотворче мистецтво»; кваліфікація: «Магістр педагогічної освіти, викладач образотворчого мистецтва». Викладачі: Тарасенко А.А., Ткачук О.В.

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Професійна майстерність», «Практика».

СОЛДАТЕНКО ОЛЬГА ДМИТРІВНА

Викладач спеціальних дисциплін, завідуюча підготовчим відділенням Комунального закладу «Одеський художній фаховий коледж ім. М.Б.Грекова»

Квалiфікацiйна категорiя: «Спеціаліст вищої категорії».
Педагогічний стаж: 26 років.
Освіта:
· Одеське державне художнє училище ім. М. Б. Грекова; спеціальність: «живопис». Викладачі: Єгорова Т.І., Кірічек Я.В., Мартинюк Н.А., Соколов В.П.;
· Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.. К. Д. Ушинського; художньо-графічний факультет. Спеціальність: «Образотворче мистецтво»; кваліфікація: «Магістр педагогічної освіти, викладач образотворчого мистецтва».

Дiяльнiсть у галузi культури 15 рокiв. Брала  участь у художнiх проектах та виставках обласного, всеукраїнського,мiжнародного рiвня. Випускники мають досягнення та працюють у галузi мистецтва та сферi культурно-мистецкої освiти.

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Професійна майстерність».

ЧЕБОТОВ ІГОР ПАВЛОВИЧ

Викладач спеціальних дисциплін Комунального закладу «Одеський художній фаховий коледж ім. М.Б.Грекова»

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії».
Педагогічне звання: «Доцент».
Педагогічний стаж: 32 років.
Освіта:
· Луганське державне художнє училище, живописно-педагогічне відділення (1982); Викладачі Михайлов К.П, Капканєц Т.М, Піщанський М.А.

· Харківський художньо-промисловий інститут, відділення Проектування інтер’єру,
кваліфікація «Художник декоративного мистецтва»,  магістр (1988). Викладачі Єгоров Є.П.,Чаус В.М., Вінтаєв В.М. Сидоренко В.Д.
Викладає дисципліну: «Рисунок»

ДЬОКІНА ОЛЬГА БОРИСІВНА

Викладач спеціальних дисциплін Комунального закладу «Одеський художній фаховий коледж ім. М.Б.Грекова»

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії».
Педагогічне звання: «Викладач-методист».
Педагогічний стаж: 50 років.

Освіта: Одеське державне художнє училище імені М.Б. Грекова   (1967-1971)

Одеський державний педагогичий інститут імені К.Д.Ушинського  (1972-1977)

Предмети, які викладає:

 рисунок, живопис, основи композиції і професійної майстерності, проектування і художнє оформлення, виконавча майстерність, пропедевтика глибинно-просторової композиції

ЛУКІН БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ

Викладач спеціальних дисциплін Комунального закладу «Одеський художній фаховий коледж ім. М.Б.Грекова»

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії».
Педагогічний стаж: 25 років.

Освіта: Художньо-графічний факультет Одеського державного педагогичного інстітуту ім. К. Д. Ушинського, магістр (1986 рік)

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Професійна майстерність».