(048)771-13-18, (048)771-13-15

(048)771-13-18, (048)771-13-15

grekovka@gmail.сom

grekovka@gmail.сom

Освітньо-професійна програма «Художнє декорування середовища» містить у собі чотири напрямки  діяльності у сфері декоративного мистецтва: «художня кераміка», «художнє скло», «декоративний розпис поверхонь», «декоративний розпис тканини».

Художня кераміка. Виконання навчальних завдань передбачає виготовлення виробів  декоративної та ужиткової кераміки (майоліка, теракота, фаянс) на матеріально – технічній базі коледжу. Художнє скло. Практичні завдання виконуються в техніках: вітраж, мозаїка, розпис скляних поверхонь та  художня обробка скла. Декоративний художній розпис поверхонь з елементами об’ємного ліплення.  Застосовуються різноманітні традиційні та сучасні художні матеріали. Декоративний художній розпис текстилю. Виконується в техніці «холодний» та «гарячий батик» та з використанням різноманітних тканин. Окрім декоративного напрямку здобувачі освіти вивчають рисунок, живопис, скульптуру, пластичну анатомію тощо. Також ряд додаткових предметів, вивчення яких спрямоване на розширення знань та світогляду. Творчі роботи студентів  виконуються з метою оздоблення інтер’єрів та екстер’єрів. Навчання поєднує славетні традиції академічної школи і сучасні тенденції.

Починаючи з третього курсу студент має можливість обирати напрямки поглибленого навчання: графічні техніки, мозаїчні техніки, сучасна декоративна творчість. Навчальні програми дисциплін регулярно оновлюються відповідно стандартам мистецької освіти. При вивченні методики викладання мистецьких дисциплін та проходження педагогічної практики, студент отримує знання, які дають йому можливість застосовувати професійні та педагогічні методи, підходи навчання школярів на рівні початкової мистецької освіти.

Циклова комісія має у своєму складі педагогічних працівників вищої кваліфікаційної категорії. Всі викладачі є членами Національної спілки художників України та більшість мають педагогічні звання. Викладачі передають свої знаннями і вміннями, виховують і плекають справжніх митців. Здобувачі освіти і випускники зберігають і примножують традиції навчання далеко за межами коледжу.

ДОКЛАДНІШЕ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ “ХУДОЖНЄ ДЕКОРУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА”

ВИКЛАДАЧІ

ЛАЗАРЦЕВА ЛIДIЯ ВIКТОРIВНА

Голова циклової комiсiї освітньої програми «Художнє декорування середовища».
Викладач спеціальних дисциплiн Комунального закладу «Одеський художнiй фаховий коледж iм. М.Б. Грекова»

Квалiфікацiйна категорiя: «Спецiалiст вищої категорiї».
Педагогiчне звання: «Викладач – методист».
Педагогiчний стаж: 39 рокiв.
Освіта:
· Одеське державне художнє училище iм. М.Б. Грекова; спецiальнiсть: «Викладач рисунку та креслення», викладачi: Кiрiчек Я.В., Крижевська С.Г., Черняєв А.Г.
· Московське вищє художньо – промислове училище (б. Строгановское); спецальнiсть: «Декоративно – ужиткове мистецтво (художня керамiка); кваліфікацiя: «Художник декоративно–ужиткового мистецтва». Викладачі: професор Лукiч Е.Г., доцент Шабанова Т.П.

Викладає дисциплiни: «Рисунок», «Живопис», «Композицiя», «Професiйна майстернiсть», «Практика».

БЄЛОВ БОРИС ГЕННАДІЙОВИЧ

Заслужений художник України, викладач-методист спеціальних дисциплін Комунального закладу «Одеський художній фаховий коледж ім. М.Б. Грекова»

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії».
Педагогічне звання: «Викладач-методист».
Педагогічний стаж: 41 рік.
Освіта:
· Одеське державне художнє училище ім. М. Б. Грекова; спеціальність: «Скульптор-виконавець та викладач креслення та малювання в середній школі». Викладачі: Зорін М. Г., Сосновський В. В.;
· Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. Факультет художнього скла.  Спеціальність: «Художник декоративно-прикладного мистецтва».  Викладачі: засл. діяч мистецтв Р. Ю. Сельський, А. М. Соболєв.

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Професійна майстерність», «Практика», «Скульптура», «Художне скло».

ГЛАВЕНЧУК Олена Борисівна

Методист, викладач спеціальних дисциплін Комунального закладу «Одеський художній фаховий коледж ім. М.Б. Грекова»

Кваліфікаційна категорія: «Cпеціаліст вищої категорії».
Педагогічне звання: «Викладач-методист».
Педагогічний стаж: 18 років.
Освіта:
· Одеське державне художнє училище ім. М. Б. Грекова; спеціальність: «Художня кераміка». Викладачі: Кірічек Я.В., Бєлова Н.І., Бєлов Б.Г., Єгорова Т.І.;
· Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського; художньо-графічний факультет; спеціальність: «Образотворче мистецтво»; кваліфікація: «Магістр педагогічної освіти, викладач образотворчого мистецтва». Викладач: Сакалюк В.М.

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Професійна майстерність», «Практика».

Докладніше:
https://drive.google.com/drive/folders/105qu4KFNKbRalMCQa29EI-Cu3suOr5BF?usp=sharing
https://www.behance.net/elenaglavenchuk
https://www.instagram.com/hlavenchuk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006489066646

КАБІНЕТ МЕТОДИСТА

ЄГОРОВА Світлана Володимирівна

Викладач спеціальних дисциплін Комунального закладу «Одеський художній фаховий коледж ім. М.Б.Грекова»

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії»
Педагогічне звання: «Викладач – методист»
Педагогічний стаж: 30 років.
Освіта:
· Абрамцевське  художньо-промислове  училище, спеціальність: «Художня обробка деревини». Викладачі: Колотилов О.О., Межевікіна С.В., Анікеєва І.Г..
· Курський  державний університеті  і Російський державний педагогічний університет  ім. А. І. Герцена. Художньо-графічний факультет. Спеціальність: «Креслення, образотворче мистецтво, праця»;  кваліфікація: «Спеціаліст, вчитель образотворчого мистецтва, креслення та трудового навчання у середньої  школі». Викладачі: Власенко Н.С., Ронкін І.Н., Євсеєв О.С.

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Основи  кольорознавства», «Пленерна практика», «Педагогічна практика».

Докладніше:
https://www.pinterest.com/nuau38/одеська-обласна-організація-нсху-і/єгорова-світлана-володимирівна/

КИРИЛЕНКО МАРІЯ ПАНТЕЛІЇВНА

Викладач спеціальних дисциплін Комунального закладу «Одеський художній фаховий коледж ім.М.Б.Грекова»

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст першої категорії».
Педагогічний стаж: 14 років.
Освіта:
· Одеське художньо-театральне училище ім. М.Б. Грекова, спеціальність: «Художня кераміка». Викладачі: Лазарцева Л.В., Єгорова С.В., Бєлов Б.Г., Бєлова Н.І.
· Харківська державна академія дизайну і мистецтв, спеціальність: «Інтер’єр і обладнання». Викладач: Лещенко О.В.
· Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського; Художньо-графічний факультет; спеціальність: «Образотворче мистецтво», кваліфікація: «Магістр педагогічної освіти, викладач  образотворчого  мистецтва». Викладач: Нагуляк П.І.

Викладає дисципліни: «Живопис», «Композиція», «Професійна майстерність», «Практика».

БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕГІВНА

Викладач спеціальних дисциплін Комунального закладу «Одеський художній фаховий коледж ім. М. Б. Грекова»

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст».
Педагогічний стаж: 1 рік.
Освіта:
· Житомирський музичний фаховий коледж ім. В.С.Косенка, спеціальність: «Теорія музики».
· Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського; Художньо-графічний факультет; спеціальність: «Образотворче мистецтво», кваліфікація: «Магістр педагогічної освіти, викладач  образотворчого  мистецтва». Викладачі: Басанець Л.В., Лозовський С.В., Недошитко О.М., Носенко А.І.

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Професійна майстерність», «Практика».

Викладач спеціальних дисциплін Комунального закладу «Одеський художній фаховий коледж ім. М.Б. Грекова».

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст першої категорії».
Педагогічний стаж: 15 років.
Освіта:
· Одеське художньо-театральне училище ім. М.Б. Грекова, спеціальність: «Художня кераміка». Викладач: Бєлов Б.Г.
· Південноукраїнський національний університет ім. К.Д. Ушинського; Художньо-графічний факультет. Повна вища освіта за спеціальністю: «Образотворче мистецтво, живопис»; кваліфікація: «Вчитель образотворчого мистецтва, живопису». Після закінчення навчання була прийнята до лав Національної Спілки Художників України.

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Професійна майстерність», вибіркова дисципліна «Мозаїчні техніки», «Практика», «Методика викладання спеціальних дисциплін», «Педагогічна практика».