(048)771-13-18, (048)771-13-15

(048)771-13-18, (048)771-13-15

grekovka@gmail.сom

grekovka@gmail.сom

Щодо видачі архівної довідки

Архівна довідка видається за письмовою заявою у довільній формі.

У заяві зазначають прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце проживання, телефон, дата закінчення Коледжу, інші відомості (зокрема зміна ПІБ).

До заяви додається:

  • копія паспорта;
  • копія диплому;
  • копії документів (у разі зміни ПІБ).

Для уточнення інформації звертатись за тел.: +380 97-420-13-63.

Щодо дублікатів диплома

Дублікати диплома, додатка до диплома видаються:

  • у разі втрати їх оригіналів, а також пошкодження, які призвели до порушення їх цілісності чи до знищення усіх або більшості реквізитів, відсутність яких унеможливлює встановлення власника Документа;
  • у разі, якщо первинний Документ містив помилку в прізвищі, імені, по батькові власника.

Дублікат диплома, додатка до диплома видається за письмовою заявою (у довільній формі) власника Документа. У заяві зазначають причину втрати або пошкодження документа, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце проживання, телефон (за наявності), найменування документа, який втрачено або пошкоджено, дата закінчення Коледжу, інші відомості, якщо власник документа вважає їх суттєвими для видачі дубліката.

До заяви додаються:

  • копія втраченого документа про освіту;
  • довідка з органів МВС (у разі викрадення або вчинення інших злочинних дій, що призвели до втрати диплома або додатка до диплома);
  • оголошення в друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника документа про освіту, в якому повинно бути зазначено таке: назва документа про освіту, його серія та номер, дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким закладом освіти, про визнання його недійсним (у разі викрадення або вчинення інших злочинних дій, що призвели до втрати диплома або студентського квитка);

Виготовлення дубліката здійснюється протягом 30 робочих днів з дня звернення власника втраченого чи пошкодженого документа та подання ним усіх необхідних документів.

Відомості про видачу дубліката диплома та додатка до диплома про освіту вносяться до книги обліку виданих дипломів Коледжу із зазначенням серії і номера документа з поміткою «Дублікат», а копія диплома вкладається до архівної особової справи випускника;

У разі необхідності цю інформацію вносять (оновлюють в анкеті) до бази ЄДЕБО.

Покриття витрат на повторне виготовлення несе заявник. Вартість виготовлення дубліката документа встановлюється відповідно до специфікації договору, укладеного у поточному році з підприємством, що виготовляє документи про освіту.