Комунальний заклад «Одеський художній фаховий коледж імені М.Б.Грекова»

Україна, м. Одеса
вул. Преображенська, 14/16
(048) 771-13-18
(048) 771-13-15
(048) 771-13-10
e-mail: grekovka@gmail.com

Доступ до публiчної iнформацiї

 

 

 

 

Вищий навчальний комунальний заклад

«Одеське художнє училище імені Митрофана Борисовича Грекова»

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Початкового рівня вищої освіти

за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво,  декоративне мистецтво, реставрація

галузі знань 02 Культура і мистецтво

Кваліфікація: 3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

3471 Художник-виконавець, художник-оформлювач, скульптор - виконавець, художник декоративного мистецтва.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ

Голова педагогічної ради

____________________/____________________/

(протокол №____ від «___»___________2017р.)

 

Освітня програма вводиться в дію з __01.09__2017р.

Директор       Косміна О.Г.                       

(наказ №____ від «___»_______________2017р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Одеса

 

2017р.

 

 

 

 

<